30 Tháng Năm 2023 Đăng Nhập  |  Đăng Ký
     Quản lý theo ISO

Quản lý theo ISO 14001:2004 Bình Dương Tương Lai Xanh đã quan tâm đến môi trường, áp lực xã hội và pháp luật đang làm thay đổi cách mọi người làm kinh doanh trên toàn thế giới, khách hàng, người tiêu thụ, nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi những sản phẩm thân thiện với môi trường và dịch vụ được cung cấp có trách nhiệm xã hội. Ngày càng quan trọng đối với Công ty không chỉ là triết lý công ty mang còn cả chiến lược đầu tư và sự điều hành hàng ngày theo cách bền vững môi trường.

Là một công ty hoạt hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tương Lai Xanh càng khẳng định mình trên con đường hội nhập thế giới bằng việc xây dựng các hệ thống tiên tiến mang tính chất tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 đây là tiêu chuẩn được công nhận quốc tế dành cho hệ thống quản lý môi trường (EMS).Nó cung cấp các hướng dẫn thực hiện quản lý hiệu quả hơn những khía cạnh về môi trường trong các hoạt động và dịch vụ của Công ty, xem xét đến việc bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và những nhu cầu kinh tế xã hội.

Mục đích của việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cũng như việc đang xây dựng các hệ thống tiên tiến khác:

Chứng minh cam kết của Công ty với môi trường và sự phát triển bền vững sẽ tác động đến sự thành công của công ty và đem lại lợi ích sau:

- Cải thiện hình ảnh của công ty cũng như các mối quan hệ đối với khách hàng, chính quyền và cộng đồng địa phương.
- Đảm bảo phù hợp những quy định về môi trường
- Giảm thiểu các rủi ro hay trách nhiệm về môi trường.
- Sử dụng có hiệu quả tối đa các tài nguyên.
- Giảm các chất thải.
- Cải thiện chất lượng môi trường làm việc làm việc, tinh thần của người lao động và sự gắn bó với giá trị công ty.
- Xây dựng các mối quan tâm về môi trường cho cán bộ công nhân viên.
- Hiểu rõ các tác động đến môi trường của hoạt động xử lý chất thải tại công ty.
- Tăng lợi nhận và cải thiện hiện trạng môi trường thông qua hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn.

Bình Dương Tương Lai Xanh không chỉ dừng lại với việc xây dựng công hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 mà hiện tại công ty đang xây dựng tích hợp các hệ thống ISO ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007

QUẢN LÝ ISO

 

 ISO  9001 : 2008

 ISO 14001: 2004

 
ĐỒNG HỒ